فروشگاه موسیقی هارمونی رشت، نمایندگی رسمی توزیع ادوات موسیقی YAMAHA شرکت تاشار قشم